Červenec 2009

1.Bleskajda

31. července 2009 v 11:13 Soutěže a Cenky
1) ahoj
2) tvůj nej. pořad / film v tv?
3) nejhezčí zvíře ?
4)oblíbenej zpěvák?
5) znáš město Svitavy ?
6) co na diplom ¨?
7)jak se mas ?
8)jezdíš na koni ?
9)jezdíš na motorce ?:D
10)paa :)

Drezura (obecně)

31. července 2009 v 11:05 Koně
Drezura je další soutěž, při které jde hlavně o to, aby jezdec s koněm "splynuli", aby jezdec dával jen nepatrné povely a kůň je plnil jakoby sám od sebe. V této soutěži jde o koňské ladné pohyby a jezdcův perfektní sed a držení těla.
Na tento druh sportu se každý teplokrevník nehodí. Drezurní kůň by měl mít velmi ladné pohyby a perfektní elegantní chody. Drezura je jedna z nejtěžších druhů koňských sportů. Stejně jako u parkuru i v drezuře jsou dané stupně obtížnosti. Jsou úplně stejné, liší se jen v tom, že v drezuře se ke stupňům obtížnosti nepojí výška překážek, ale různě těžké drezurní cviky a figury.
Některé drezurní cviky a figury:

Couvání
- Couvání je rovnoměrný pohyb zpět, ve kterém se nohy zvedají a došlapují v diagonálních párech. Nohy se mají dobře zvedat a zadní zůstávat na rovné čáře. Při couvání kůň, ať stojí nehybně, má zůstat "na přilnutí" a udržet si chuť k pohybu vpřed. Vážnými chybami jsou vzpírání se nebo ukvapenost pohybu, odpor nebo vyhýbání se ruce, uhýbání zádě z přímé linie, rozkročující se nebo neaktivní zadní nohy, vlečení předních nohou.

Kontracval
- Je to vlastně cval na jinou nohu. Např. Jezdec, který jedena koni, cválajícím na pravou nohu, při kontracvalu ho nechá cválat na levou. Kontracval je cvik zvyšující ohebnost. Kůň udržuje své přirozené ohnutí ven z kruhu a je postaven na stranu vedoucí nohy. Jezdec se má vyvarovat zkroucení koně, které by způsobilo ztuhnutí a porušení čistoty chodu, musí zabránit vypadávání zádě z kruhu a musí omezit své požadavky ve shodě se stupněm ohebnosti koně.

Obrat kolem předku
- je to figura, při které se kůň zadní částí těla otáčí přes předních nohou, kterými pouze podupává téměř na místě.

Dovnitř plec
- je to figura, při které se kůň odklání od směru pohybu v úhlu asi 30 stupňů. Většinou se provádí u stěny obdélníku, takže se kůň odklání od stěny směrem dovnitř. Vnitřní přední noha kříží zepředu vnější přední nohu. Kopyta zadních nohou směřují dopředu a nekříží se.

Poloviční překrok
- je to cvik, při němž se kůň pohybuje diagonálně dopředu a zároveň do strany a je ohnutý ve směru, jímž se pohybuje.


Pasáž
- je to pomalý, velmi vysoký klus, který vyvolává dojem, jako by kůň pomalu plul nad zemí. Každý krok je ve vzduchu chvíli zadržen.


Piaf
- je to vlastně klus podobný pasáži, jenže kůň stojí na místě.

Každá série cviků má škáru hodnocení od 0 do 10 bodů. Samozřejmě i v drezuře existují trestné body a penalizace.
Tabulka penalizace:
1. omyl - 2 body
2. omyl - 4 body
3. omyl - 8 bodů
4. omyl - vyloučen
Rozhodčí hodnotí jezdce a koně stupnicí od 1 - 10.
Stupnice:
10 - vynikající
9 - velmi dobrý
8 - dobrý
7 - dosti dobrý
6 - uspokojivý
5 - dostatečný
4 - sotva dostatečný
3 - téměř špatný
2 - špatný
1 - velmi špatný
0 - nebyl předveden

Drezura se cvičí a závodí v tzv. drezúrním obdélníku. Velikost tohoto obdélníku je 20x40m, ve vyšších stupních a v mezinárodních soutěžích 20x60m. Drezura se často jezdí za doprovodu hudby, což tento sport povyšuje na umění.

Arabský kůň

29. července 2009 v 20:00 Koně
Plnokrevný arabský kůň je považován za nejstarší a nejčistší plemeno koní na světě. Prvopočátek chovu tohoto plemene sahá až do roku 2500 př.n.l. a je opředen mnoha bájemi a mýty. Díky fanatické víře Beduinských kmenů v čistotu tohoto plemene koní, zůstal arabský plnokrevník uchován v jeho původní podobě a s jeho unikátními schopnostmi, mezi které patří vytrvalost, nenáročnost a životnost, až do dnešní doby. Stal se dokonce i zakladatelem chovu anglického plnokrevníka, který dnes dominuje na dostihových dráhách.
Další charakteristickou vlastností plnokrevného araba je i jeho unikátní vzhled a stavba těla. Ty dávají tomuto koni možnost pohybovat se ojedinělým způsobem, který uchvátí nejednoho milovníka koní. Právě tyto vlastnosti vedly ke vzniku šampionátů arabských plnokrevníků, kde se koně posuzují v různých věkových kategoriích na základě exteriéru a mechaniky pohybu.
zdroj : obrázky google
text http://jezdectvi.cz

Malý müsterlandská ohař

20. července 2009 v 8:22 Psi

Použití:

Všestranný lovecký pes.

vzhled:

Středně velký pes harmonicky stavěný, silný, vznešený a elegantní, vyvážených proporcí. Ušlechtilá hlava. V postoji jsou jeho linie plynulé a ocas je nesen vodorovně. Na předních nohou tvoří srst praporce, na stehnech kalhoty a na ocase dlouhou vlajku. Lesklá srst musí být rovná nebo mírně zvlněná, přiléhající a nepříliš dlouhá. Pohyb je harmonický a dobře pokrývá terén.

povaha:

Malý münsterlandský ohař je inteligentní a chápavý; je velmi temperamentní a vyrovnaný, s pevnou povahou. Je pozorný a přátelský ve vztahu k člověku (je to dobrý rodinný pes); snadno se socializuje, udržuje přirozeně úzký vztah se svým psovodem (je schopný pracovat ve smečce). Je to všestranný lovecký pes, má silně vyvinutý lovecký pud, pevné nervy a správně reaguje na zvěř.

velikost:

Kohoutková výška: Psi: 54 cm, feny: 52 cm

kritéria:

A,B,C

http://media.rozhlas.cz/_obrazek/00065146.jpeg

Omluva

19. července 2009 v 20:00 Články
Takže , nebudu sem psát nějaký romány.. Asi jste si všimli ( hlavně moje milované Sbenka ♥♥) že sem už moc dlouho nepřidala žádný článek . Ale jsou prázdniny → užívání → brigáda → a skoro vůbec pc .. Takže na dnešek vám slibuje asi 3 psí plemena , nějaké plemena koní , bleskovku , soutěž tak ahoj
*MoNčÁáÁ*

Ahoj !! xDxD

8. července 2009 v 9:22 Články
Piště do komentářů :
1) co máte doma za zvíře / zvířata
2)jak se jmenuje / jmenují ;);)

Sbéé

5. července 2009 v 21:01
Chcete být mé SBéé nebo už jste ?? prostě se zapište !